• a_office1.jpg
  • a_office2.jpg
  • a_office3.jpg
  • rest1.jpg
  • rest2.jpg
  • rest3.jpg
  • rest4.jpg
  • rest5.jpg
  • rest6.jpg

Heel & Goed Vastgoedbeheer en Vastgoedonderhoud

Twee woorden die uitdrukken wat u als eigenaar met de staat van uw vastgoed voor hebt.
Goed beheer en onderhoud draagt bij aan de waardevastheid van uw objecten.
Maar hoe is het beheer en onderhoud binnen uw organisatie geregeld?

Binnen veel bedrijven zijn verschillende personen betrokken bij het beheer en onderhoud van afzonderlijke onderdelen. Een magazijnmedewerker vervangt de kapotte lamp, de secretaresse regelt een monteur voor een lekkende kraan en ja…..wie regelt ook alweer de controle van de blusmiddelen en de overheaddeuren?
Dan spreken we nog niet over de vraag wanneer de dakbedekking aan vervanging toe is of er weer geschilderd moet worden en wat dit allemaal gaat kosten.

Lees meer…

 

Vastgoedbeheer

Om inzichtelijk te krijgen wat er jaarlijks aan onderhoud moet worden uitgevoerd, is een conditiemeting volgens NEN2767 van de bestaande situatie, een eerste vereiste. Op basis hiervan wordt een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Met deze gegevens wordt de financiele vertaalslag gemaakt naar een meerjaren onderhoudsbegroting.
HEEL en GOED regelt dit voor u en verwerkt dit in het specifieke vastgoedbeheerprogramma O-prognose
Lees meer…

 

Vastgoedonderhoud

Vanuit het beheersprogramma organiseren wij vervolgens, indien gewenst, het onderhoud.
Het traject van offerteaanvraag, contracteren en uitbesteden van het werk, alswel de controle op uitvoering en kwaliteit is dagelijks onderdeel van onze werkzaamheden. Voor u voordelig, omdat wij de uitvoerende marktpartijen kennen en schaalgrootte kunnen omzetten in prijsvoordeel.
Verder werken wij met de unieke meldingsknop “Mankement en Storing”.
Elke medewerker kan een melding via de website doen, die wij terugmelden naar een bevoegd persoon binnen uw organisatie. Na akkoord nemen wij de melding op in onze planning en wordt deze, binnen de door u opgegeven tijd, opgepakt.

Lees meer…