• vastgoed14.jpg
 • vastgoed2.jpg
 • vastgoed13.jpg
 • vastgoed5.jpg
 • vastgoed1.jpg
 • vastgoed11.jpg
 • vastgoed7.jpg
 • vastgoed9.jpg
 • vastgoed10.jpg
 • vastgoed3.jpg
 • vastgoed12.jpg
 • vastgoed4.jpg
 • vastgoed15.jpg
 • vastgoed8.jpg
 • vastgoed6.jpg

Vastgoedbeheer in uitvoering

Conditiemeting

Als u kiest om uw vastgoed in beheer te geven bij Heel & Goed, doen wij een conditiemeting van uw pand(en) volgens de normering van de NEN 2767. Deze norm zorgt voor een objectieve opname van uw pand(en). Waarnemingen zijn namelijk zeer persoonsgebonden en deze norm zorgt voor relativering door wegingsfactoren toe te passen voor veiligheid, gebruikszekerheid, energie, milieu, wet- en regelgeving.

 

Rapportage

Alle waarnemingen worden verwerkt in het onderhoudsprogramma O-prognose. Een meerjaren onderhoudsplanningsprogramma dat aan de standaard van deze tijd vodoet door koppelingen met I-pad, Microsoft Excel en een financiele bouwkostenmodule. De rapportage levert u de technische staat en de te verwachten onderhoudsposten voor de korte, middellange en lange termijn. Dit rapport geeft inzicht in de meerjarenonderhoudplanning

 

Meerjarenonderhoudsbegroting

De meerjarenonderhoudsplanning kan door de opdrachtgever worden gewijzigd door onderhoudszaken naar voren te halen dan wel te verschuiven naar een later tijdstip. Deze onderhoudsplanning kunnen wij vanuit de onderhoudsrapportage vervolgens vertalen naar een meerjarenonderhoudsbegroting.
Op deze wijze kunt u reserveren en begroten in uw jaarrekeningen om uw vastgoed in optimale staat te houden.