• vastgoed10.jpg
 • vastgoed6.jpg
 • vastgoed7.jpg
 • vastgoed4.jpg
 • vastgoed15.jpg
 • vastgoed2.jpg
 • vastgoed8.jpg
 • vastgoed13.jpg
 • vastgoed11.jpg
 • vastgoed9.jpg
 • vastgoed14.jpg
 • vastgoed3.jpg
 • vastgoed12.jpg
 • vastgoed5.jpg
 • vastgoed1.jpg

Wie is Heel & Goed

Heel en Goed ontstaat in 2012 uit Baars Interim projectmanagement, werkzaam in bouwbegeleiding voor nieuwbouw. Opdrachtgevers stellen na voltooing van het bouwwerk vaak de vraag of we de renovatie van hun overige panden ook willen doen.
De kennis van de markt, het onderhandelen met aannemers, het opstellen van waterdichte contracten , de controle op de uitvoering en het afprijzen van meerwerk en bijbehorende administraties heeft veel meerwaarde voor eigenaren en opdrachtgevers.
De administratieve kant van vastgoedbeheer en onderhoud, met name planning en financien, zijn echter behoorlijk anders dan in een nieuwbouwadministratie. De uitvoerende kant van vastgoedonderhoud vertoont daarintegen wel veel gelijkenissen met projectmanagement in de nieuwbouw.
Om deze reden hebben we besloten een aparte organiatie op te richten voor vastgoedbeheer en vastgoedonderhoud, namelijk Heel en Goed.

 

De kracht van Heel en Goed wordt gevormd door een compact team dat de conditiemeting van objecten uitvoert. Aan de hand van het meerjarenonderhoudsrapport (en begroting) wordt het aanbestedingsproces en de daarop volgende onderhoudswerkzaamheden georganiseerd en gecontroleerd.
In beginsel voeren wij zelf geen grote onderhoudswerkzaamheden uit, maar hebben wel enkele allround onderhoudsmedewerkers voor kleine mankementen en storingen in vaste dienst. Dit garandeert een slagvaardige en adequate organisatie.

 

Heel en Goed is gevestigd in de Hoeksche Waard en betrekt haar medewerkers zoveel als mogelijk uit dit gebied. Dit heeft vooral te maken met de mentaliteit en betrokkenheid van medewerkers. Geen 9 tot 5 mentaliteit maar oplossen van problemen en vervullen van de wensen van de klant wanneer dit nodig is.